1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-07-05] Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast
Nyhet | 2021-07-05
Anläggning för dagvattenrening vid Sundsvallsbron. Foto: Luleå tekniska universitet

Foto: Luleå tekniska universitet

Renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron, Sveriges tredje längsta bro. I en unik studie har forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur effektiv en dagvattenreningsanläggning är på att rena mikroplast från en av Sveriges mest trafikerade bilvägar. Resultaten är lovande.

Dagvatten från vägar, parkeringsplatser och andra urbana ytor är en spridningsväg för mikroplast eftersom det innehåller fragment från slitage av bildäck och vägbanan.

Vid foten av den högtrafikerade Sundsvallsbron har en dagvattenreningsanläggning byggts. Anläggningen består av flera delar – dels en försedimenteringskammare i kombination med oljeavskiljare, dels så kallade dagvattenbiofilter som har byggts med olika typer av utförande i syfte att möjliggöra forskning på vilken typ av biofilter som fungerar bäst. Biofilter är en växtbevuxen infiltrationsyta där dagvattnet infiltrerar och renas av filtermaterial, jorden och växterna. Det ena av de undersökta biofiltren i Sundsvall är byggt utan växtlighet för att kunna utvärdera växternas betydelse. Biofilter är en relativt ny reningsteknik, men allt fler sådana anläggningar har de senaste åren byggts runt om i Sverige.

Resultaten visar att försedimenteringskammaren hade begränsad förmåga att rena mikroplast. Däremot hade de båda undersökta typerna av biofilter god förmåga att rena mikroplast. Den typ av biofilter som visade bäst förmåga att rena mikroplast var den som var beväxt. Det är goda nyheter enligt forskarna i studien, eftersom biofilter med växtlighet generellt sett anses vara mer estetiskt tilltalande. De kräver dessutom mindre underhåll än biofilter utan växter, eftersom de ofta drabbas i mindre grad av igensättning.

Få tidigare studier

Studien vid Sundsvallsbron är unik eftersom det finns ytterst få tidigare studier på området. Studien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är granskad och accepterad och kommer under sommaren att publiceras i Water Research, den högst rankade tidskriften inom forskningsområdet. Huvudförfattare är Katharina Lange, doktorand inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, och medförfattare Maria Viklander, professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, Godecke Blecken, biträdande professor i VA-teknik vid Luleå tekniska universitet, och Kerstin Magnusson, ekotoxikolog vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vid frågor, kontakta:
Kerstin Magnusson, kerstin.magnusson@ivl.se, tel. 010-788 69 07
Katharina Lange, katharina.lange@ltu.se, tel. 0920-49 32 64
Maria Viklander, maria.viklander@ltu.se, tel. 0920-49 16 34

Dagvattenreningsanläggningen har byggts av Trafikverket i samarbete med Mittsverige Vatten och Avfall. Luleå tekniska universitet har medverkat vid anläggningens utformning, och undersökt reningseffektiviteten i den omnämnda forskningsstudien tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev