1. Startsida
  2. Press
  3. [2022-11-16] COP27: EPD visar vägar till hållbart byggande
Nyhet | 2022-11-16
Elin Eriksson och Sebastiaan Stiller med panelen på EPD:s side event på COP27

IVL:s Elin Eriksson och Sebastiaan Stiller tillsammans med panelen på EPD:s sidoevent på COP27 i Sharm el-Sheikh.

COP27: EPD visar vägar till hållbart byggande

IVL och dotterbolaget EPD International arrangerar i veckan ett sidoevent på klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Evenemanget kommer att visa hur livscykelanalys och produktdeklarationer kan användas i byggsektorn för att uppnå utsläppsmål i Egypten, Mellanöstern och Nordafrika.

– Vi kommer att diskutera strategier, möjligheter, utmaningar och vägar framåt för att implementera livscykelanalys på regionens marknader. Det finns ett ökande behov och efterfrågan på information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt, och vi ser att EPD:er kommer att spela en allt viktigare roll i takt med att länder ställer krav på byggnaders totala klimatpåverkan, säger Elin Eriksson, affärsutvecklare på IVL och ordförande i styrelsen för EPD International.

Bygg- och anläggningssektorn står för nästan 40 procent av de globala energirelaterade utsläppen av växthusgaser, och en stor andel av den globala resursutvinningen. För att bygga mer hållbara hus och städer behöver vi förändra våra produktionsmetoder och vår konsumtion.

Genom att anta ett livscykelperspektiv för den byggda miljön, kan företag och beslutsfattare bedöma var miljöpåverkan är som störst genom dess livscykel och leveranskedja, och var man behöver sätta in åtgärder.

– Livscykelperspektivet är en nyckel för att minska utsläppen från bygg- och anläggningsprodukter. Idag vill alla i kedjan, från leverantörer av material till byggherrar, minska klimatavtrycket. Detta blir en viktig drivkraft för att finna klimatsmarta produktionsmetoder, säger Elin Eriksson.

Efterfrågan ökar snabbt

I de nordiska länderna har efterfrågan på tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er, ökat snabbt de senaste åren, särskilt inom byggbranschen. Den svenska databasen ökade med 200 procent åren 2019-2021 och innehåller nu över 3600 registrerade EPD:er. I Mellanöstern och Nordafrika är livscykelperspektivet fortfarande relativt nytt inom byggsektorn.

Sidoeventet på COP27 arrangeras tillsammans med den egyptiska licensinnehavaren för EPD och byggmaterialindustrin i Mellanöstern och Nordafrika.

– Även om EPD Egypten endast har funnits i några år är farten hög, och EPD och klimatdeklarationer kommer bidra till industrins systematiska arbete med att minska sektorns klimatpåverkan framöver, säger Sebastiaan Stiller, vd för EPD International.

Det finns flera utmaningar och möjligheter i Mellanöstern och Nordafrika. Förutom att det behövs LCA-kompetens så är tillgång till bra och korrekt data en av grundpelarna för att genomföra en livscykelanalys. Så en fråga som kommer att diskuteras på seminariet är hur processen för att skapa och dela transparenta LCA-data för byggnader kan förbättras och snabbas på.

– Vi kommer också att diskutera andra frågor om hur vi kan underlätta utvecklingen av LCA:er i Egypten och andra länder i regionen. Vi vill betona möjligheterna med att införa styrmedel som bygger på livscykelperspektivet och på sikt kräver lägre klimatavtryck och även mer cirkulära produkter, säger Elin Eriksson.

Eventet hålls onsdagen den 16 november, mer info om tid och plats finns här Öppnas i nytt fönster., samt på UNFCCC:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information, kontakta:
Elin Eriksson, elin.eriksson@ivl.se, tel. +46 (0)10-788 68 14
Sebastiaan Stiller, sebastiaan.stiller@environdec.com, tel. +46 (0)73 879 85 51

 

EPD Environmental Product Declaration

Miljövarudeklarationer, så kallade EPD, är ett informationssystem som har utarbetas i enlighet med erkända europeiska och internationella standarder och som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om EPD International på environdec.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev