1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-09-18] Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar
Nyhet | 2023-09-18
personer som arbetar med byggnation av gröna hus

Byggmaterialrecept underlättar tidiga klimatberäkningar

Hur stor klimatpåverkan en byggnad har avgörs till stor del tidigt i byggprocessen. Trots det görs de flesta beräkningar kopplade till klimatdeklarationer sent, när möjligheten att påverka beslut och göra förbättringar redan är låsta. För att ändra på detta tar nu byggbranschen med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet fram ett så kallat öppet byggdelsregister med materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden.

– Det ska göra det lättare för byggbranschens aktörer att fatta kloka klimatbeslut tidigt i byggprocessen. Att informationen blir digitalt tillgängligt minskar också kostnaderna och ökar kvaliteten i beräkningarna, säger Pelle Beckman, projektledare på IVL.

Tidigt i byggprocessen saknas ofta beslut om de material som kommer att ingå i byggnaden. Samtidigt behövs just den informationen för att kunna genomföra en klimatberäkning. Därför tar projektet fram ett så kallat öppet byggdelsregister. Det innehåller materialrecept på de vanligaste byggdelarna på den svenska marknaden. Dessa byggdelar kommer att utgöra ett slags standardbyggdelar som vanligtvis används i Sverige. Mer detaljerad information kan sedan utvecklas vidare i olika projekt, baserat på denna data.

– Tekniken och metodiken som tas fram inom projektet kan användas i många syften, både i arkitektens tidiga skisser som upprättas åt beställaren och i byggentreprenörens processer för detaljprojektering och uppförande. Detta tror vi kommer förenkla allas arbete och bidra till bättre klimatdrivna beslut, säger Pelle Beckman.

Regioner och bolag med hög byggtakt och höga ambitioner i klimatomställningen kommer snabbt behöva utveckla nya processer för klimatberäkningar för att kunna fatta rätt beslut i byggprocessen.

– Genom att kunna beräkna klimatbelastning i ett tidigt skede på ett effektivt sätt möjliggör det att bättre kunna utvärdera olika material och metodval ur klimatsynpunkt. Det kommer bidra till att vi når våra klimatmål, säger Cecilia Johannison, kvalitetsansvarig på Framtiden Byggutveckling.

I projektet deltar NCC, JM, Byggmästar’n i Skåne och Obos, arkitekterna Brunnberg och Forshed Arkitektkontor, ETTELVA Arkitekter, Framtiden Byggutveckling vid Göteborgs Stad och programvaruutvecklaren Tribia.

Vid frågor, kontakta:
Pelle Beckman, pelle.beckman@ivl.se, tel. 010-788 66 86
Cecilia Johannison, cecilia.johannison@framtiden.se, tel. 031-719 31 43

Projektets digitala verktyg

Projektet kommer använda tre prototypverktyg för att utprova tekniken i praktiken och bidra till en implementering av projektets resultat i branschen.

Byggdelar kommer att lagras i Byggsektorns Resurshubb (IVL), mängdavtagning från BIM-modellen görs med Interaxo BIM Data (Tribia) och klimatberäkning sker i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg (IVL). Projektets resultat kommer att kunna användas av alla branschens verktyg om så önskas.

Mer information finns på webbsidan Byggsektorns miljöberäkningsverktyg Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev