1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-18] Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet
Nyhet | 2024-01-18
Stora Enso pulp and paper mill in Oulu at night

Ny rapport analyserar hur negativa utsläpp kan bidra till Parisavtalet

En ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten analyserar hur borttagning av koldioxid från atmosfären, så kallade negativa utsläpp, kan bidra till att uppnå Parisavtalets långsiktiga temperaturmål. Bland annat analyseras risker förknippade med negativa utsläpp, som att utfasningen av fossila bränslen kan försenas, och hur dessa risker kan hanteras.

– För att uppnå det långsiktiga temperaturmålet i Parisavtalet krävs först och främst snabba och radikala utsläppsminskningar. Därefter behöver återstående svåråtgärdade växthusgasutsläpp balanseras med negativa utsläpp för att möjliggöra att nå nettonollutsläpp och så småningom nettonegativa utsläpp, säger Kenneth Möllersten, forskare på IVL och en av rapportförfattarna.

Nettonegativa utsläpp globalt kommer att krävas för att kompensera för en spräckt koldioxidbudget och vända ett så kallat ”climate overshoot” – tillfälligt överskridande av temperaturmålet, menar forskarna.

I rapporten analyseras bästa praxis för användning av samarbetsinstrumenten enligt artikel 6 i Parisavtalet, som innebär att länder kan få tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder, och aktiviteter som kan bidra till negativa utsläpp. Rapportförfattarna har även undersökt vilken framtida roll internationell handel med negativa utsläpp kan komma att spela för att klara Parisavtalets mål.

– Det finns risker förknippade med negativa utsläpp, bland annat att utfasningen av fossila bränslen försenas, att koldioxid som avlägsnas från atmosfären släpps ut igen, så kallade läckageeffekter och utmaningar relaterade till mätning och verifiering. I rapporten analyserar och föreslår vi sätt att hantera dessa risker, säger Kenneth Möllersten.

Författarna noterar att den nuvarande politiken fortfarande är inriktad på att uppnå nettonollutsläpp och betonar vikten av att redan nu tilldela ansvaret för att kompensera för en överskriden utsläppsbudget för att på så sätt skapa realistiska förutsättningar för en global ekonomi med nettonegativa utsläpp på lång sikt.

Ladda ner rapporten: "The role of carbon dioxide removal in contributing to the long-term goal of the Paris Agreement" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Kenneth Möllersten, kenneth.mollersten@ivl.se, tel. 010-788 68 79

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev