1. Startsida
  2. Press
  3. [2024-01-19] Konsumtionsforskare affilierad vid KTH
Nyhet | 2024-01-19
Porträtt av kvinna framför grå bakgrund

Konsumtionsforskare affilierad vid KTH

IVL:s konsumtionsforskare Annelise de Jong är nu affilierad vid avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid KTH som är en del av institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Samarbetet ska stärka forskningen och fördjupa kunskapsutbytet ytterligare.

– Jag ser fram emot att intensifiera och utöka samarbetet med KTH på mitt forskningsområde som handlar om hållbar konsumtion och design. Jag studerar bland annat återanvändning och delning, vilka lösningar som fungerar i praktiken, och hur vi kan stödja en minskad konsumtionen av resurser i samhället, säger Annelise de Jong.

Vad händer just nu inom ditt forskningsområde?

– Just nu är det fokus på nya lagstiftningsförslag som är på gång till exempel inom textilier och förpackningar. Det kommer leda till nya utvecklingar i området och där finns det även flera frågetecken hur – och med vilka förutsättningar – det kan leda till önskvärda effekter av minskad miljöpåverkan.

IVL:s forskningschef Stefan Pettersson ser mycket positivt på tillsättningen:

– Det stärker banden mellan IVL och KTH. Som institut vill vi vara en naturlig brygga mellan akademi och industri och offentlig sektor, bygga gemensam forskning och innovationer, och bidra till att lösningar kommer till praktisk nytta i samhället. Det samarbetet stärks genom personer med starka kopplingar som exempelvis affilieringar, säger Stefan Pettersson.

För mer information, kontakta:
Annelise de Jong, annelise.dejong@ivl.se, tel. 010-788 69 36

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev