1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-05-18] Oljigt länsvatten går att rena till dricksvattenkvalitet
Pressmeddelande | 2016-05-18

Oljigt länsvatten går att rena till dricksvattenkvalitet

Fartyg har idag rätt att släppa ut en begränsad mängd olja med länsvattnet från motorrummet under färd till havs. Bonusprojektet Zero Emissions in the Baltic Sea har utvecklat teknik som renar länsvattnet till nära noll-nivå.

Varje år hamnar några tiotal ton olja i Östersjön genom utsläpp av smutsigt länsvatten från sjöfarten. Många fartyg har moderna reningsanläggningar vilka avlägsnar de största mängderna olja men länsvatten får ändå ha en oljekoncentration upp till 15 ppm.

– Mängden olja är kanske inte det mest alarmerande, men länsvattnet innehåller många andra föroreningar som också är toxiska i havsmiljön. Och Östersjön är som bekant ett känsligt hav, säger Hulda Winnes, projektledare för Bonus ZEB.

Tillsammans med Wärtsilä och litauiska Klaipeda University har IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklat befintlig reningsteknik till den grad att oljehaltigt länsvatten kan nå dricksvattenkvalitet.

– Vi har visat att det är möjligt att komma långt med en ganska enkel tilläggsteknik, säger Hulda Winnes.

Utöver teknikutveckling kommer projektet identifiera hotspots i Östersjön där miljön är extra känslig och utsläppen höga. Den nya tekniken kommer också att jämföras med befintliga reningstekniker i en fullständig livscykelanalys. Bonus ZEB presenteras på European Maritime Day i Åbo 18 maj och i Almedalen 3 juli.

För mer information kontakta:
Hulda Winnes,  hulda.winnes@ivl.se, tel. 010-788 67 60

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev