1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-11-22] Säker arbetsmiljö för entreprenörer – ny rapport listar viktiga faktorer
Pressmeddelande | 2019-11-22

Säker arbetsmiljö för entreprenörer – ny rapport listar viktiga faktorer

På senare år har företag lagt ut allt mer arbete och tjänster på entreprenörer. Det ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie tittat på vilka hinder och möjligheter det finns för att skapa en bra och säker arbetsmiljö för entreprenörsanställda inom gruv-, stål-, massa- och pappersindustrin.

– Det här är branscher där arbetskraften till stor del består av entreprenörer. Hur företagen ställer krav vid upphandling, formulerar uppdrag och väljer entreprenör har stor betydelse för arbetsmiljön, säger Sanny Shamoun på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I studien har IVL:s arbetsmiljöforskare intervjuat ett 20-tal entreprenörer som råkat ut för arbetsskador och även studerat rättsfall på området. De har även besökt ett antal industriföretag som bedriver ett förebyggande arbetsmiljöarbete för de entreprenörer som de anlitar. De företag som besökts och studerats, har själva, på eget initiativ arbetat med mer långtgående insatser än det lagreglerade samordningsansvaret. Studien visar att vanliga orsaker till olyckor är bristande kunskap om arbetsmiljö och om de risker som finns på arbetsplatsen. Uppföljning av inträffade tillbud och arbetsskador fungerar inte alltid och därmed vidtas inga åtgärder. Avvikelser från regler och rutiner kan också ske när det är bråttom.

– För att förebygga arbetsskador är det viktigt att ställa krav på entreprenörens arbetsmiljöarbete i samband med upphandling. Det är också viktigt med uppföljning och kontroll, så att man säkerställer att de regler och rutiner som har bestämts på arbetsplatsen verkligen efterlevs, säger Ann-Beth Antonsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Långa kontrakt med få entreprenörer ökar möjligheterna att utveckla goda gemensamma rutiner för arbetsmiljö och säkerhet. Ett annat sätt kan vara att begränsa entreprenörskedjor, det vill säga att entreprenören anlitar underentreprenör som i sin tur anlitar underentreprenörer. Samma regler och rutiner ska gälla även för underentreprenörer. För att det ska vara möjligt att samordna de entreprenörer som finns på arbetsplatsen är det också viktigt att dagligen veta vilka som finns på arbetsplatsen och vilka arbeten de ska utföra.

– Samordning av arbetsmiljöarbetet och av säkerhetsåtgärder kräver daglig och fungerande kommunikation. Ett sätt att underlätta kommunikationen kan vara att ha gemensamma skyddsronder då man gemensamt bedömer risker och diskuterar åtgärder, säger Sanny Shamoun.

Läs mer i rapporten God och säker arbetsmiljö för entreprenörer – gör så här Pdf, 850.8 kB, öppnas i nytt fönster. eller i B2366 Arbetsmiljön för entreprenörer – hinder och möjligheter för ett effektivt arbetsmiljöarbete inom stål, pappers- och massa och gruvindustri Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sanny Shamoun, sanny.shamoun@ivl.se, tel. 010-788 65 52
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev