1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-04-08] Ny rapport: Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp
Pressmeddelande | 2021-04-08
Traffic, cars driving towards sunset

Ny rapport: Rekyleffekter motverkar minskade klimatutsläpp

Satsningar på bränslesnålare fordon och ett transporteffektivt samhälle är avgörande för att nå de svenska klimatmålen och Parisavtalet. Samtidigt riskerar sådana åtgärder att leda till rekyleffekter som motverkar minskade utsläpp av växthusgaser. En ny rapport har tittat på hur styrmedel bör utformas för att undvika rekyleffekter.

När en sektor krymper skapas utrymme så att en annan kan växa. Så kan man sammanfatta innebörden i begreppet rekyleffekter, som innebär att minskade utsläpp och effektivare resursanvändning inom en sektor inte leder till samma positiva resultat på totalen. Ett exempel är bränslesnåla bilar som är billiga att köra och därmed ger pengar över till annan klimatbelastande konsumtion. Ett annat exempel är att minskade arbetsresor i samband med pandemin sparar både tid och pengar och riskerar att leda till att människor bosätter sig större, längre bort från arbetsplatsen och med sämre tillgång till kollektivtrafik.

– Det är viktigt att ta hänsyn till rekyleffekter när man planerar för ett transporteffektivt samhälle. Med rätt utformning går det att minska utsläppen och alla styrmedel behöver inte leda till rekyleffekter, säger Mikael Malmaeus som är projektledare för det nyligen avslutade Vinnovafinansierade projektet ”Rekyleffekter och utformning av styrmedel”.

Studien som har genomförts av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH har undersökt en rad transportrelaterade styrmedel och särskilt fokuserat på hur rekyleffekter kan minimeras eller undvikas. En slutsats är att det är önskvärt med systemövergripande åtgärder och kombinationer av styrmedel som tillsammans styr mot samma mål.

– Det innebär utmaningar för myndigheter, beslutsfattare och experter som ofta bara har kunskap och rådighet över en viss sektor och fokus på mätbara mål. Men det finns också smala och träffsäkra åtgärder som kan vara effektiva, säger Mikael Malmaeus.

Studien bedömer att två av de styrmedel för minskade växthusgasutsläpp som införts i Sverige på senare år har en positiv klimateffekt. Det gäller dels den flygskatt som infördes 2018 och dels systemet med bonus-malus för elbilar som nu höjs från och med den första april i år.

– Minskat flygresande till följd av flygskatten kan visserligen leda till att människor i stället lägger pengar på annan konsumtion, men rekyleffekten av detta bedöms vara liten med tanke på att nästan all övrig konsumtion är mindre klimatbelastande per krona jämfört med flygresor. Elbilar har lägre driftkostnader än bilar med förbränningsmotor, och stimulans av elbilar kan därför leda till längre körsträckor, men även detta är av mindre betydelse ur klimatsynpunkt då eldriften i Sverige har låg klimatpåverkan, säger Mikael Malmaeus.

Den 13 april presenterar forskarna sina resultat på ett digitalt seminarium. Läs mer och anmäl dig här.

Rapporten kan läsas här: Rekyleffekter och utformning av styrmedel Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel. 010-788 65 80

 

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev