1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2023-04-14] Event 12 juni: Hur minskar vi klimatavtrycket från företagens plastförpackningar?
Nyhet | 2023-04-14
Dirty plastic containers in different colours

Event 12 juni: Hur minskar vi klimatavtrycket från företagens plastförpackningar?

Vid ett event den 12 juni 2023 på Naturvårdsverket i Stockholm var huvudfrågan hur arbetet ska gå vidare för att minska klimatavtrycket från företagens plastförpackningar.
Nu kan du ta del av det via en inspelning.

Plastförpackningar som används av företag och verksamheter är mer homogena och oftast mindre kontaminerade än hushållens, och därför mycket lämpligare att återvinna. Men materialåtervinningen av dem ligger långt under de 50 procent som lagen säger.

Projektet Sluta cirkeln för industriell plast har arbetat sedan 2021 för att öka den cirkulära återvinningen av material från industrins plastförpackningar. Detta event innehöll resultat från projektet och information om de förändringar som är på gång när det gäller återvinning av plast.

Program

Välkomna!
Flintull Annica Eriksson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Om projektet Sluta cirkeln för industriell plast
Alexandra Almasi, IVL Svenska Miljöinstitutet

Nya EU-direktiv – Förpackningsdirektivet
Åsa Stenmarck, Naturvårdsverket och Marcus Wangel, Svenskt Näringsliv

Affärsmodeller för slutna loopar för verksamhetsförpackningar
Maja Dahlbom, IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektets fallstudier med tre olika loopar
Storsäckar: Alva Modig, Accon Greentech
Förpackningar av EPS: Henrik Ekvall, BEWI Circular
Plastfilm: Johan Sjöberg, Alfapac, och Marilyn Lindh, T-Emballage

Paneldebatt: Vilka är de stora utmaningarna? Hur ska branschen ta nästa steg?
Representanter från tre looparna samt Maria Wallin, Återvinningsindustrierna, och Martin Strååt, Novoplast

Klimatnyttan för enskilda förpackningsloopar
Elisabeth Hallberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

Förslag till färdplan: Stärk möjligheterna att återvinna verksamhetsförpackningar av plast i egna loopar
Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Animerad film: Slut cirkeln för företagens plastförpackningar
Avslutning – vägen vidare till steg 3

Dialog med Sara Anderson och Alexandra Almasi, IVL Svenska Miljöinstitutet

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden