1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2023-09-06] Studie ger tips på affärsmodeller för övergång till cirkulär plastanvändning
Nyhet | 2023-09-06
Vegetable box made from styrofoam, containing broccoli, on a field

Bild: BEWI

Studie ger tips på affärsmodeller för övergång till cirkulär plastanvändning

Bästa sättet att återvinna industrins plastförpackningar är i ett slutet kretslopp, det vill säga att tillverka samma sorts förpackning igen av plastavfallet. Projektet Sluta cirkeln för industriell plast har undersökt hur tio olika företag löser det och presenterar riktlinjer för affärsmodeller för ökad cirkulär plastanvändning.

Plast används ofta på ett ohållbart sätt. Det upplevs som något billigt som bara ska användas en gång och har därför lett till ökade mängder avfall som är svåra att återvinna med nuvarande strukturer.

För att göra det möjligt att återanvända plasten i högkvalitativa produkter, behöver man skilja plasttyperna åt och se till att de inte förorenas av andra material.

– Det kräver en noggrann insamling av plastavfall i olika fraktioner, men också affärsmodeller, infrastruktur och logistiklösningar som ger en bättre kontroll över de olika plastflödena, kommenterar Maja Dahlbom, IVL Svenska Miljöinstitutet, en av författarna bakom rapporten.

Tio företag berättar om sina kretslopp

Studien har arbetat utifrån två huvudfrågor:

  • Hur fungerar befintliga affärsmodeller för slutna kretslopp för industrins plastförpackningar?
  • Vad krävs för att företag med linjär affärsmodell ska övergå till att arbeta med slutna kretslopp?

Rapporten presenterar tio affärsmodeller för att hantera industriella plastförpackningar i slutna eller halvslutna kretslopp, antingen genom materialåtervinning eller återanvändning.

Företagen som delar med sig av sina erfarenheter är Accon Group, BEWI Group, CircMar, Dijkstra Plastics, LC Packaging, Loadhog, Norsk Lastbærer Pool, REUSA-WRAPS, Svenska Retursystem och Volvo Group.

Sex punkter för att bli mer cirkulär

Utifrån analysen av de tio företagen har studien formulerat riktlinjer för att gå över från en linjär till en cirkulär affärsmodell för industriella plastförpackningar:

  1. Engagera dig långsiktigt – investera i ditt företags framtid.
  2. Ta reda på kundens behov – designa förpackningen för cirkulär användning.
  3. Använd livscykelanalys för att optimera ditt slutna kretslopp.
  4. Kommunicera effektivt för att engagera kunden.
  5. Bygg nya strategiska partnerskap.
  6. Utbilda och engagera beslutsfattare på alla nivåer.

Läs hela rapporten Closed Loops for Commercial and Industrial Plastic Packaging – A review of current business models and guidelines for further development Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden