1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2023-09-07] Livscykelanalys visar att återvinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan
Nyhet | 2023-09-07
Vita storsäckar

Livscykelanalys visar att återvinning i slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan

Återvinning i ett slutet kretslopp – det vill säga att tillverka samma produkt igen av plastavfallet – ger lägst klimatpåverkan, enligt en livscykelanalys som genomförts inom projektet Sluta cirkeln för industriell plast.

Syftet med hela projektet är att öka den cirkulära användningen av material från industriella plastförpackningar genom återvinning i ett slutet kretslopp.

Målet med denna delstudie har varit att med hjälp av livscykelanalys (LCA) jämföra klimatpåverkan för olika scenarier inom var och en av projektets tre fallstudier:

  • Förpackningar av expanderad polystyren (EPS), ofta kallat frigolit
  • Storsäckar av polypropen (PP)
  • Plastfilm av lågdensitetspolyeten (LDPE)

I studien har klimatpåverkan av återvinning i ett slutet kretslopp jämförts med tre olika alternativ: återvinning till en annan produkt av lägre kvalitet (öppet kretslopp), en blandning av återvinning i slutet och öppet kretslopp, samt förbränning.

Alla tre fallstudierna visar att klimatpåverkan är lägre för återvinning i ett slutet kretslopp än för de tre andra alternativen. Det näst bästa alternativet är en blandning av återvinning i slutet och öppet kretslopp, följt av återvinning i ett öppen kretslopp. Det sämsta är förbränning.

– Något som kan påverka är geografiska förhållanden, där bland annat transporternas längd och andelen förnybar el varierar. Vi har gjort jämförelser utifrån svenskt, europeiskt och globalt perspektiv i två av fallstudierna, men slutsatsen blev densamma: ett slutet kretslopp ger minst klimatpåverkan, kommenterar Lisa Hallberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, en av de forskare som har genomfört livscykelanalysen.

Läs hela rapporten Life cycle assessment of closed loops for industrial plastic packaging – Case studies about EPS packaging, PP big bags and LDPE-film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Arkiv för nyheter och pressmeddelanden