1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Internationellt arbete
  4. Kina
  5. Första miljödeklarationen för vindturbiner
Ett vindkraftverk med en banderoll i rött med kinesisk text på marken

Första miljödeklarationen för vindturbiner

Med stöd av IVL har den vindturbinproducenten Goldwind blivit den första producenten i Kina att skapa en Environmental Product Declaration (EPD). Genom att skapa en EPD kan en tillverkare visa miljöpåverkan för sina produkt på ett transparent och jämförbart sätt.

En EPD är en deklaration där en tillverkare rapporterar jämförbara, objektiva och tredjepartsverifierade data som visar miljöprestandan hos deras produkter och tjänster. Ett nära samarbete mellan IVL och Goldwind ledde till att EPD:er för två vindkraftverk nu registrerats och publicerats. Detta är de första EPD:er för vinturbiner på den kinesiska marknaden, vilket väckte uppmärksamhet i Kinas medier.

- Goldwind har satt ett internationellt branschriktmärke för kinesiska företag inom förnybar energi genom att göra en typ III miljömärkning. Jag hoppas att fler företag kommer att följa deras exempel, säger Xu Min, senior forskningsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under de senaste åren har allt fler EU-länder infört EPD som en obligatorisk del av offentlig upphandling och budgivning, vilket har lett till att företag som exporterar till EU nu måste förhålla sig till nya sätt att rapportera. Särskilt inom energi- och byggsektorn har en stor ökning av EPD:er skett.

- Miljövarudeklarationerna för Goldwind visar att klimatpåverkan per kilowattimme el är 7,2 respektive 8,0 gram koldioxidekvivalenter, vilket är lågt i jämförelse med andra vindturbiner, säger Xu Min.

 

Kontakta oss

Prenumerera på våra nyhetsbrev