ett kopplingsskåp

Elektronik med EPD:er i Kina

Med stöd av IVL har Pinggao Electric publicerat typ III miljömärkning, Environmental Product Declaration, för åtta produkter. Att använda EPD:er gör det möjligt för tillverkare att mäta sina produkters miljöpåverkan på ett transparent sätt.

Henan Pinggao Electric tillverkar och marknadsför elektrisk utrustning som högtryckplattor, högspänningsutrustning, brytare, strömbrytare, ställverk och andra produkter. Nu har åtta av företagets produkter fått registrerade och publicerade EPD:er. IVL genomförde en livscykelanalys av produkternas miljöpåverkan och skapade EPD-dokumentet som validerades av en oberoende tredje part.

Miljövarudeklarationer ger information om produkternas koldioxidavtryck och annan relevant miljöinformation, vilket ger en tydlig bild av miljöprestandan för olika produkter på marknaden. Det kan också underlätta för kunder i sitt val att ha möjligheten att jämföra samma typ av data för ett marknadssegment.

IVL kan med expertis inom livscykelanalys och erfarenhet av processen stötta organisationer som vill publicera EPD:er. Oftast tar hela processen över ett år från början till slut, där slutprodukten är ett dokument visar miljöpåverkan från vagga till grav.

- Att använda EPD:er är sätt för företag att mäta sina ansträngningar för minskat koldioxidutsläpp. För Kinas mål om koldioxidneutralitet är det viktigt att näringslivet visar framåtanda. Vi ser fram emot mer samarbete med Pinggao Electric i framtiden, säger Xu Min, senior forskningsexpert på IVL.

Kontakta oss

Prenumerera på våra nyhetsbrev