skärmdump på klimatkontot

Klimatkontot räknar ut din klimatpåverkan

Alla kan minska sin påverkan på klimatet. Klimatkontot Länk till annan webbplats. är ett webbaserat verktyg där du som privatperson kan mata in data om konsumtion och livsstil i en så kallad klimatdeklaration.

Klimatkontot visar därefter hur du ligger till jämfört med medelsvensken och den hållbara nivån. Du får information och tips på hur du kan minska dina utsläpp och vilken påverkan olika styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser.

Klimatkontot är gratis och fritt från reklam

Klimatkontot togs fram 2009 av IVL i ett gemensamt projekt med bland annat Naturvårdsverket, Svenska Kyrkan och Naturskyddsföreningen. Verktyget har därefter utvecklats genom åren och ligger till grund för flera andra skräddarsydda klimatberäkningsverktyg. Klimatkontot är gratis att använda, fritt från reklam och hela sidan ägs och förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet.