1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-03-10] Stort möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen
Pressmeddelande | 2023-03-10
människor i siluett mot himmel.

Stort möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen

Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa. Den 12–16 mars samlas över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Mötet arrangeras inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.

– Det som gör det här mötet speciellt är att det är ett fritt forum med informella diskussioner länderna emellan. Det är ett möte som sätter agendan för det internationella luftvårdsarbetet, säger Peringe Grennfelt, forskare och arrangör på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar och på sikt ser utvecklingen allt bättre ut. Samtidigt visar ny forskning att även låga halter av luftföroreningar påverkar vår hälsa och Världshälsoorganisationen WHO har därför skärpt riktlinjerna ytterligare.

– Även om vi ser ljusningar framåt står luftföroreningar fortfarande för ett av de största globala miljöhoten med över sju miljoner för tidiga dödsfall varje år. Och ju mer vi studerar hälsoeffekterna, desto fler hittar vi, säger Anna Engleryd, handläggare på Naturvårdsverket och tidigare ordförande för FN:s luftkonvention.

Luftföreningar, och särskilt små partiklar, kopplas till låg födelsevikt, depression, hjärt- och kärlsjukdom och en lång rad miljöeffekter. Luftföroreningar påverkar också klimatet, bland annat genom att sotpartiklar smälter isarna i Arktis. Utsläppen av ammoniak och kväveoxider driver på övergödningen vilket slår hårt mot den biologiska mångfalden, speciellt i områden som är naturligt näringsfattiga.

Utsläpp från vedeldning ett fortsatt bekymmer

– Vi behöver göra mycket mer för att minska de här effekterna, både genom internationellt samarbete och lokalt och individuellt. Ett stort fortsatt bekymmer är till exempel vedeldningen, både för klimatet och hälsan, säger Peringe Grennfelt.

Med på mötet finns representanter från bland annat WHO, UNEP och Världsbanken samt ett 40-tal länder från Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika.

Frågor som mötet kommer att beröra:

  • Hur kan vi engagera fler länder i arbetet med att minska utsläppen av luftföroreningar?
  • Hur kan vi kommunicera hälsoeffekterna av luftföroreningar för att få till snabbare åtgärder?
  • Hur påverkas framtida utsläpp av befolkningstillväxt och vad vi äter och hur vi transporterar oss?
  • Blir stadsluften bättre med fler elbilar, eller är det tvärtom?

Mötet avslutas med fokus på ett utökat internationellt samarbete genom nystartade Forum for International Cooperation on Air Pollution, FICAP, organiserat av Naturvårdsverket och den brittiska regeringen.

Forumets möte kommer att bestå av paneldiskussioner med representanter från Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Diskussionspunkterna kommer att omfatta "Vägar till politiska åtgärder i ett regionalt sammanhang" och "Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten med hänsyn till både klimatförändringar och ekonomisk utveckling".

Saltsjöbaden Air Science and Policy Workshop + FICAP

  • Mötet arrangerades för första gången år 2000 i Saltsjöbaden och är uppkallat därefter.
  • Årets möte är det sjunde gången i ordningen och går under temat ”Air Pollution Management in a World under Pressure”.
  • Mötet pågår i fyra dagar och arrangeras av Naturvårdsverket, Regeringskansliet, Nordiska Ministerrådet, Göteborgs stad, FICAP och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Läs mer om Saltsjöbaden VII här

För mer information, kontakta:

Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 010-788 67 84
Anna Engleryd, anna.engleryd@naturvårdsverket.se, tel. 010-698 10 60

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev